BA       IM       Isak Wisløff

Det retningsløse

«Det gjelder å gi form til det som allerede er i oss. Finne et uttrykk for en harmonisk forening av impulsiv og målrettet adferd.»
– Sverre Fehn


E-post:

isak.holtan@gmail.com«Hver konstruksjon er en fortelling. Hvert menneske har noe å fortelle.»
– Sverre Fehn

Avisbilde1