BA       IM       Christine Charlotte Aas

Åpne rom

Hvordan kan interiørarkitektur understøtte et godt behandlingstilbud innen ungdomspsykiatrien? I prosjektet ser jeg nærmere på hvordan omgivelsene er med på å skape en positiv opplevelse og hvordan de kan forbedre behandlingstiden i en sårbar situasjon.


E-post:

chrischaraas@gmail.comKonseptskisse av fargesetting i modell.

Avisbilde1
Norsk Prosjekteringsmal 18
Christine Charlotte Aas
Christine Charlotte Aas
Christine Charlotte Aas
Christine Charlotte Aas