MA       IM       Veronica Skogvold Navekvien

Møte

Gjennom utvikling av en visjon innenfor bolig- utvikling søker jeg å se på hvordan design kan møte utfordringene med et økt antall eldre i samfunnet. Det er jobbet med møtet mellom privat og offentlig rom, fysisk og mental velvære, samt sosialisering på tvers av generasjoner i lokalsamfunnet.


E-post:

veronica@hotmail.comVisualiserende modell av valgt bygg og område som eksempel for uttesting av utviklet strategi.

Avisbilde1