MA       GI       Thea Urdal

Inherent vice

Prosjektet mitt befinner seg i krysningspunktet mellom grafisk design og journalistikk. Prosjektet handler om arkiver og private samlinger – og hvordan man som formgiver kan ta små utdrag fra et arkiv, og sette disse i ny kontekst, for eksempel i en utstillingssammenheng.


E-post:

thea.urdal@gmail.com


Nettside:

theaurdal.com


Innenfor arkivvitenskap betyr «inherent vice» et materiale som har iboende selvdestruktive egenskaper – som papir, der syre spiser opp cellulosen.

Avisbilde1