BA       KK       Veronica Rath

[poh-zur;]

Studiet av en subkultur, dens ideologi og høyrøstede, evigvarende kleskoder tolkes og plasseres i et feminint og florlett univers der posøren låner, men også eier.


E-post:

rathveronica@gmail.comTransparent cargo.

Avisbilde1
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath
Veronica Rath