BA       IM       Victoria Knudsen

Møtes i trappen?

Et moderne bymiljø kan ofte oppleves som hardt og skarpt. Jeg har fokusert på menneskelig bruk av byrommet, ved å designe en trapp som er inspirert av koter i et landskap. Trappen skal fungere som en møteplass og en venteplass i en av Norges mest aktive sosiale soner – Jernbanetorget.


E-post:

victoriaknu@gmail.comInteraksjon med landskapet

Avisbilde1