BA       IM       Hannah Nordh

Play

Ett möblelprojekt baserat på utforskande av den 3-dimentionella lekens betydelse för barns utveckling. Ett försök att utveckla polyvalenta former som låter fantasin bestämma premisserna för leken och ger barnen möjlighet att påverka sin lekmiljö.


E-post:

hannahnordh@gmail.com


Nettside:

hannahnordh.se


För att få till lätta, stabila möbler utan kulturell tillknytning, så byggs de av wellpapp som är ett starkt och miljövänligt material.

Avisbilde1
Hannah Nordh
Hannah Nordh
Hannah Nordh
Hannah Nordh
Hannah Nordh
Hannah Nordh